Jump to content

This site will transition to startup.google.com soon. Please visit us there to find information about Google for Startups Campus.

September

27

Power of diversity | Różnorodność ma moc

Among managers, presidents, HR directors and experts, we will learn about the best practices in the field of DE&I in the world and in Poland, we will discuss what programs in this area are currently implemented by companies, what is the role of leaders and HR in building diversity and inclusion, what benefits brings DE&I as technology prevents foreclosure. TOGETHER we will consider how to implement DE&I programs and build an environment and coalition in enterprises for safe, effective and inclusive workplaces.

-----------------------------------------------------

W gronie menadżerów, prezesów, dyrektorów HR i ekspertów zapoznamy się z najlepszymi praktykami z zakresu DE&I na świecie i w Polsce, będziemy dyskutować o tym jakie programy w tym obszarze wdrażają obecnie firmy, jaka jest rola przywódców i HR w budowaniu różnorodności i włączania, jakie korzyści przynosi DE&I, jak technologia zapobiega wykluczeniu. RAZEM zastanowimy się jak wdrażać programy DE&I i budować w przedsiębiorstwach środowisko i koalicję na rzecz bezpiecznych, efektywnych i włączających miejsc pracy.

Naszym gościem specjalnym będzie pan Profesor Adam Bodnar, wykładowca, działacz na rzecz obrony praw człowieka w Polsce, były Rzecznik Praw Obywatelskich.

Naszym celem jest zbudowanie przyjaznego i efektywnego środowiska pracy, w którym każdy pracownik znajdzie swoje miejsce i będzie mógł być integralną częścią organizacji.To wszystko w otoczeniu wyjątkowego miejsca, czyli Praskiego Centrum Koneser gdzie mieści się Google for Startups Campus.Event language: Polish
Date and time

Wednesday, 27, September 2023
9:30 am - 6:30 pm

Add to calendar

Register